Direktor festivala

Hrvoje Selec
+385 (0)91 798 0858
[email protected]

 

Izvršni producent

Dunja Pantić
+385 (0)99 610 19 94
[email protected]

 

Adresa festivala

VANIMA (za 15 VAFI & RAFI)
P. P. 5 
42000 Varaždin
Hrvatska

 

Sponzorstvo na VAFI i RAFI festivalu

Festival VAFI & RAFI promovira isključivo univerzalne i trajne vrijednosti, stvaralaštvo djece i mladih, te stvaralaštvo animiranih filmovima rađenim upravo za djecu i mlade, a nastavlja i dalje sa širenjem horizonata predstavljajući razne oblike i mogućnosti animacije koje prezentira kroz partnera festivala. Festival također promiče dječja prava kroz nagradu PLAVI VAFI koja se dodjeljuje izvan kategorija za film koji najviše promiče dječja prava.

Bez sponzora i podržavatelja Festival VAFI & RAFI ne bi bio moguć. Zato HVALA svima koji nas podržavaju!

Za sponzorske pakete, molimo obratite nam se na festival@vafirafi.com