27 May - 2 June 2019

RIJEKA lokacije:
• Art-kino / Art-kino
• Mini Art-kino
• Muzej grada Rijeke
• RiHub

VARAŽDIN lokacije:
• kino GAJ
• VANIMA, Centar za mlade Varaždin
• Stari grad Varaždin
• Palača


Program Rijeka

Ponedjeljak, 27. svibnja
12.00 – Art-kino
RAFI 11-14 (1) – 55’ – animirani filmovi za djecu od 11 do 14 godina
14.30 – Art-kino
RAFI 15-18 (1) – 55’ – animirani filmovi za mlade od 15 do 18 godina
15.30 – Mini Art-kino
radionica stop animacije za djecu – voditeljice: Morana Bunić, Karla Skok
radionica stripa za mlade – voditelj: Marko Dješka
18.00 – Muzej grada Rijeke
Otvaranje izložbe: Veljko Popović i Vasko Lipovac “Od slike do filma – Biciklisti” – službeno otvaranje Festivala

Utorak, 28. svibnja
9.00 – Art-kino
RAFI 7-10 (1) – 41’ – animirani filmovi za djecu od 7 do 10 godina
10.00 – Art-kino
RAFI 0-6 (1) – 36’ – animirani filmovi za djecu do 6 godina
12.00 – Art-kino
RAFI 11-14 (2) – 55’ – animirani filmovi za djecu od 11 do 14 godina
14.30 – Art-kino
RAFI 15-18 (2) – 52’ – animirani filmovi za mlade od 15 do 18 godina
15.30 – Mini Art-kino
radionica stop animacije za djecu – voditeljice: Morana Bunić, Karla Skok
radionica stripa za mlade – voditelj: Marko Dješka

Srijeda, 29. svibnja
9.00 – Art-kino
RAFI 7-10 (2) – 46’ – animirani filmovi za djecu od 7 do 10 godina
10.00 – Art-kino
RAFI 0-6 (2) – 35’ – animirani filmovi za djecu od 6 godina
16.00 – Art-kino
Zatvaranje i dodjela RAFI nagrada – nagrađeni u RAFI sekciji


Program Varaždin

Ponedjeljak, 27. svibnja
9.00 – kino GAJ
RAFI 0-6 (1) – 36’ – animirani filmovi za djecu do 6 godina
10.00 – kino GAJ
RAFI 7-10 (1) – 41’ – animirani filmovi za djecu od 7 do 10 godina
11.00 – kino GAJ
RAFI 15-18 (1) – 55’ – animirani filmovi za mlade od 15 do 18 godina

Utorak, 28. svibnja
9.00 – kino GAJ
RAFI 0-6 (2) – 35’ – animirani filmovi za djecu do 6 godina
10.00 – kino GAJ
RAFI 11-14 (1) – 55’ – animirani filmovi za djecu od 11 do 14 godina
11.00 – kino GAJ
RAFI 15-18 (2) – 52’ – animirani filmovi za mlade od 15 do 18 godina

Srijeda, 29. svibnja
9.00 – kino GAJ
RAFI 7-10 (2) – 46’ – animirani filmovi za djecu od 7 do 10 godina
10.00 – kino GAJ
RAFI 11-14 (2) – 55’ – animirani filmovi za djecu od 11 do 14 godina

Četvrtak, 30. svibnja
15.00 – VANIMA
Radionica stop animacije za djecu – voditeljice: Morana Bunić, Karla Skok
18.30 – kino GAJ
službeno otvaranje – nagrađeni u RAFI sekciji
20.00 – Stari grad Varaždin
otvaranje izložbe: Veljko Popović i Vasko Lipovac “Od slike do filma – Biciklisti”

Petak, 31. svibnja
9.00 – kino GAJ
VAFI MINI (1) – 42’ – animirani filmovi djece do 10 godina
10.30 – kino GAJ
VAFI MIDI (1) – 60’ – animirani filmovi djece od 11 do 14 godina
12.00 – kino GAJ
VAFI MAXI(1) – 54’ – animirani filmovi mladih do 15 do 18 godina
15.00 – VANIMA
Radionica stop animacije za djecu – voditeljice: Morana Bunić, Karla Skok
18.00 – kino GAJ
Program kanadskih filmova

Subota, 1. lipnja
9.00 – kino GAJ
VAFI MINI (2) – 46’ – animirani filmovi djece do 10 godina
10.30 – kino GAJ
VAFI MIDI (2) – 60’ – animirani filmovi djece od 11 do 14 godina
12.00 – kino GAJ
VAFI MAXI(2) – 49’ – animirani filmovi mladih do 15 do 18 godina
15.00 – VANIMA
Radionica stop animacije za djecu – voditeljice: Morana Bunić, Karla Skok

Nedjelja, 2. lipnja
11.00 – palača Herzer
Službeno zatvaranje festivala i dodjela VAFI nagrada

12.00 – kino GAJ
VAFI best of

Partner

Organizer