1 - 7 June 2020

Direktor festivala: 
Hrvoje Selec
+385 (0)91 798 0858
festival@vafirafi.com
info@vafirafi.com


Adresa festivala je:
VANIMA (za 11 VAFI & RAFI)
P. P. 5 
42000 Varaždin
Hrvatska


Sponzorstvo za VAFI i RAFI

Festival VAFI & RAFI promovira isključivo univerzalne i trajne vrijednosti, stvaralaštvo djece i mladih, te stvaralaštvo animiranih filmovima rađenim upravo za djecu i mlade, a nastavlja i dalje sa širenjem horizonata predstavljajući razne oblike i mogućnosti animacije koje prezentira kroz partnera festivala. Festival također promiče dječja prava kroz nagradu PLAVI VAFI koja se dodjeljuje izvan kategorija za film koji najviše promiče dječja prava. Svijet animacije velik je i svemoguć, a ako netko nađe dio sebe u njemu, taj će zauvijek nositi sa sobom tu spoznaju.

Bez sponzora i podržavatelja Festival VAFI & RAFI ne bi bio moguć. Zato HVALA svima koji nas podržavaju!

Za sponzorske pakete, molimo obratite nam se na festival@vafirafi.com

Partner

Organizer