Prijavi svoj film na 13. izdanje festivala

Otvorene su prijave filmova u sekcijama VAFI i RAFI za 13. izdanje festivala! Svoje filmove besplatno možete prijaviti putem službene internetske stranice festivala ili putem platforme FilmFreeway.

Prijavi svoj film na 13. izdanje festivala

Otvorene su prijave filmova u sekcijama VAFI i RAFI za 13. izdanje festivala! Svoje filmove besplatno možete prijaviti putem službene internetske stranice festivala ili putem platforme FilmFreeway.