Prijavi svoj film na 15. izdanje festivala

Otvorene su prijave filmova u sekcijama VAFI i RAFI za 15. izdanje festivala! Svoje filmove besplatno možete prijaviti putem službene internetske stranice festivala ili putem platforme FilmFreeway.

Prijavi svoj film na 15. izdanje festivala

Otvorene su prijave filmova u sekcijama VAFI i RAFI za 15. izdanje festivala! Svoje filmove besplatno možete prijaviti putem službene internetske stranice festivala ili putem platforme FilmFreeway.